TPA|Psikotes|PNS|S2|S3|TOEFL

Sukses Tes | Bright Future

Mat Pithi pensiunan marinir ( dalam 2 bahasa) June 30, 2008

Filed under: Humor | Persiapan TES — suksestes @ 7:17 am
Tags:

Tepak Mat Pithi dadi marinir mbiyen, tau dines nang Kalimantan Utara. Operasi Dwikora, eling gak peno-peno kabeh? Pas mlebu-mlebu alas, wong mungsuhe yo gak main-main, pasukan Gurkha, jare, Mat Pithi kepeksa ngorban-no sikile sing ngidhek ranjau darat. Yo ambyar, rek, sikil sing sebelah tengen. Untung kanca-kancane cepet nggawa Mat Pithi nang barak, dadi jik isok ketulungan nyawane. Perkara sikile sing tengen, yok opo maneh, wong ancur mulai ngisore pupu thithik sampek ngisor. Cobak rodok munggah thithik, isok kantong menyan sing gondal gandul iku katut bablas. Begitu tekan barak, langsung diupokoro mbarek dokter-dokter bedah sing ahli. Sikile sing karek thithik jik isok ditulung, tapi disambung mbarek sikil liya, sing wonge wis mati. Kanibal, ngono, lah… Cumak, wong situasi darurat, yo oleh sikil sak kecandake. Dawane rodok kacek kira-kira 2 cm. Wis gak opo-opo. Rodok pincang thithik lak malah tambah gaya, lah, wong tentara mulih saka perang. Isok digawe crita. Jugak kelire kulite sing rodok gak patek podo. Mat Pithi ireng, sikil gajulane rodok putih. Wis, yo gak opo-opo. Wong yo nek dines kan nggawe clono. Nek ndik omah, ya sarungan. Sing penting sikilan, gak nggawe kruk.

Mat Pithi onok meh sewulan ndik rumah sakit (wis diusung saka barak sing ndik garis depan). Durung isok mudhun, ngenteni sambungan sikile waras. Mat Pithi ya wis lumayan marem, gak perlu nggawe kruk engkuk-e. Bareng wis waras, Mat Pithi wis mulai dines maneh. Mlakune tambah gagah, masiyo rodok pincang thithik. Tapi jik tetep tegap. Marinir, rek…. Cumak, onok sing aneh mbarek Mat Pithi sak iki. Nek katene nguyuh mesti tiba, nggluntung. Mak glundung…. Wis pirang-pirang dina iki Mat Pithi nek nguyuh mesti golek nggen sing rodok sepi. Lha lak isin, se. Wong angger nguyuh mesti ngglundhung, kok… Gak kuat nandhang wirang koyok ngono, Mat Pithi njaluk ketemu mbarek dokter sing ngoperasi sikile mbiyen. Wong wis suwi, ya rodok kanglena ketemune. Barang ketemu, Mat Pithi nyritakno nasibe sing dialami sak iki. Doktere terus mbukak arsipe. Ndeleki data-data sing tau dinggo ngoperasi Mat Pithi mbiyen.

Ketemu, wis …. Tibak-e critane ngene. Sikil sing dinggo nggajuli sikile Mat Pithi sing ancur mbiyen iku sikile arek wedok. Lha nek pas katene nguyuh, sikil tengen sing sikile arek wedok iku njaluk ndodok….

versi bahasa Indonesia

Mat Pithi pensiunan marinir

Dahulu sewaktu Mat Pithi bertugas di marinir, pernah ditugaskan ke Kalimantan. Operasi Dwikora, inget nggak kalian semua? Pas kluar masuk hutan, musuhnya nggak bisa dianggap entheng, pasukan Gurkha katanya, Sampai2 Mat Pithi ngorbainin kakinya kena ranjau darat. Yo jelas hancur, rek. Untung temen2nya segera membawanya ke barak, jadi masih tertolong nyawanya. Perkara kakinya yang kanan, ya apa lagi, wong hancur mulai dari bawah paha sampai ke bawah. Coba agak naik dikit bisa bisa kantong menyannya yang gondal gandul ikut bablas. Begitu nyampai di barak langusung di tangani oleh dokter2 bedah ahli. Kakinya yang tinggal dikit bisa tertolong tapi disambung dengan kaki lain yang orangnya sudah mati. Kanibal, gitu lah….. Cuman karena situasi darurat perah ya dapet kaki sedapetnya. Panjangnya selisih 2 cm, dah nggak papa. Agak pincang dikit tapi malah tambah gaya, lah khan tentara pulang dari perang. Bisa dibuat cerita. Juga warnanya yang nggak sama. Mat Pithi hitam/item, kaki sambungannya agak putih. Dah nggak papa. Khan kalo dinas pake celana panjang. Kalo dirumah khan bisa sarungan. Yang penting punya kaki dan nggak pake kruk.

Mat Pithi hampir sebulan di rumah sakit (sudah dibawa dari barak yang di garis depan). Belum bisa turun , nunggu sambungan kakinya sembuh. Mat Pithi sangat lega, karena nggak perlu pake kruk. Setelah sembuh Mat Pithi dinas lagi. Jalannya tambah gagah, walaupun agak pincang dikit. Tapi tetep gagah. Marinir rek…..
Cuman, ada yang aneh pada diri Mat Pithi sekarang. Jika kebelet kencing, ngglundung. Udah beberapa hari ini jika ingin kencing Mat Pithi mesti cari tempat yang agak sepi. Sebab dia malu karena kencing mesthi nglundung.kok? Nggak kuat nahan malu Mat Pithi minta ketemu dengan dokter yang merawatnya dulu. Karena sudah agak lama dokternya sulit ditemui. Setelah ketemu Mat Pithi menceritakan kisahnya. Dokter2 terus mencari arsip2 operasi Mat Pithi.
Dah ketemu…..ternyata critanya begini, Kaki yang untuk ganti kakinya Mat Pithi yang hancur dahulu ternyata kaki perempuan. Lha kalo kencing, kaki kanan yang punya arek wedok itu minta jongkok…..

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s